Belangrijke mededeling

Belangrijke mededeling

Wij hopen begin augustus pupkes te verwelkomen bij Chesannehof, maar hier hebben we gigi veel aanvragen voor!

Vandaar dat alle aanvragen die nu binnenkomen per mail niet meer direct worden beantwoord. Wij wachten nu af wat moeder natuur ons brengt. Mochten er t.z.t. nog mogelijkheden zijn dan vermeld ik dat op de website.

Hunter, nakomeling van Lacey en Jixer van de Chesannehof
17 juni j.l. werd hij samen met zijn nestgenootjes 2 jaar.
Gefeliciteerd allemaal!

Met heidewachtelgroet Hans en Jacobijn

Reacties zijn gesloten.